June 10 @ 17:30
17:30 — 17:40 (10′)

Peter Lundin (Huawei)