June 29 @ 13:45
13:45 — 13:50 (5′)

Peter Lundin (Huawei)