June 1 @ 12:15
12:15 — 12:20 (5′)

Peter Lundin (Huawei)