June 1 @ 08:30
08:30 — 08:40 (10′)

Peter Lundin (Huawei)