June 11 @ 08:30
08:30 — 08:35 (5′)

Peter Lundin (Huawei)