June 10 @ 08:30
08:30 — 08:45 (15′)

Peter Lundin (Huawei)