June 12 @ 08:50
08:50 — 09:30 (40′)

Liang Li (Huawei)