June 15 @ 14:00
14:00 — 14:20 (20′)

Zhu Peiying (Huawei)