June 11 @ 16:15
16:15 — 16:30 (15′)

Peter Lundin (Huawei)